Gezonde School

We vinden het belangrijk dat een gezonde leefstijl een vaste plek krijgt op de school. We hebben ervoor gekozen om te werken met het programma ‘Gezonde School’. Dit doen we door met een stappenplan te werken aan een zelfgekozen gezondheidsthema.

Over Gezonde School

Het programma Gezonde School is een samenwerking tussen de VO-raad, het RIVM en GGD GHOR Nederland. Binnen het programma is sprake van een nauwe samenwerking met onder meer de GGD’en, thema-instituten, vakverenigingen en maatschappelijke organisaties op het gebied van een gezonde leefstijl.
In 2022 heeft Novum het certificaat gekregen voor het thema ‘Relaties en seksualiteit’ en in het schooljaar 23-24 zijn we aan de slag gegaan met het thema ‘Welbevinden’. Om een zo groot mogelijk en duurzaam effect te behalen werken we voor elk gezondheidsthema aan de vier pijlers van Gezonde School. 

  • Educatie
  • Schoolomgeving
  • Signaleren
  • Beleid

De thema’s die we voor onze school gekozen hebben zijn:

Richard Hermsen is de coördinator Gezonde School van Gymnasium Novum. Je kunt hem mailen via hrs@gymnasiumnovum.nl