Een veilig en inclusief schoolklimaat biedt een fysiek, emotioneel en sociaal veilige basis voor leerlingen en medewerkers op het Gymnasium Novum. In een veilig en inclusief schoolklimaat ervaren leerlingen meer zelfvertrouwen en weerbaarheid. Er is minder kans op probleemgedrag, angst, stress en depressie. Hierdoor krijgen leerlingen ruimte in hun hoofd om tot ontwikkeling te komen. Het is dan ook een randvoorwaarde om goed te kunnen leren.

Binnen het thema Welbevinden hebben we ervoor gekozen om twee onderwerpen extra aandacht te geven: het versterken van het thuisgevoel voor leerlingen op het Novum en het omgaan met prestatiedruk en stress.

Op het Novum wordt op verschillende momenten en manieren aandacht besteed aan het thuisgevoel en inclusie door, bijvoorbeeld:

 • In alle leerjaren is er tijdens de Novumdagen aandacht voor positieve groepsvorming.
 • Er zijn Novumdagen georganiseerd rondom Keti Koti, de dag tegen discriminatie, de dag tegen het pesten, ‘Racisme, de verhalen’, Movies that Matter, et cetera.
 • Een actieve GSA organiseert activiteiten om aandacht te vragen voor seksuele- en genderdiversiteit.
 • Onze docenten volgen workshops over omgaan met normoverschrijdend gedrag in de klas.
 • Een docentenwerkgroep is bezig met het thema ‘Kansengelijkheid’. De oprichting van de Stichting Novumfonds is één van de activiteiten van deze werkgroep.
 • Op alle wc’s hangen posters dat er op school geen ruimte is voor pesten, racisme, seksisme en lhbt+discriminatie of andere onverdraagzaamheid, inclusief mailadressen van de vertrouwenspersoon en de anti-pestcoördinator.

Op het Novum wordt er op verschillende momenten en manieren aandacht besteed aan het omgaan met stress en prestatiedruk door, bijvoorbeeld:

 • Novumdagen Breingeheimen in de eerste klas, bij deze drie dagen over breingeheimen, ga je leren hoe je hersenen werken en welke strategieën je in kan zetten bij het leren.
 • In de mentorlessen in klas 2 wordt met het lespakket ‘Je Brein de Baas?!’ geleerd hoe leerlingen kunnen omgaan met prestatiedruk en stress.
 • In ons toetsbeleid streven we naar minder toetsmomenten en een didactische focus op formatief evalueren.
 • Faalangstige leerlingen in klas 2 wordt een training ‘Lefgasten‘ aangeboden.
 • Leerlingen die in klas 1 of 2 een steuntje in de rug kunnen gebruiken krijgen hulp van een coach uit een hoger leerjaar. Dit is ons peer2peer programma.

We hopen het certicicaat ‘Gezonde School’ voor het thema Welbevinden in het schooljaar 23-24 te verdienen.