Relaties en Seksualiteit

Leerlingen in het voortgezet onderwijs ontdekken van alles rond relaties en seksualiteit. Hoe ze omgaan met seksualiteit, grenzen, seksuele diversiteit en genderdiversiteit is bepalend voor hun eigen vorming én voor die van hun schoolgenoten – en daarmee voor het schoolklimaat. Voor een veilig schoolklimaat en een gezonde ontwikkeling van alle leerlingen is het dus belangrijk om aandacht te besteden aan relaties en seksualiteit.

Op het Novum wordt op verschillende momenten aandacht besteed aan dit thema:

  • In klas 2 en 3 doen we dat op basis van de lesmethode ‘Lang Leve de Liefde’. Dit ondersteunt leerlingen in een prettige, veilige en gewenste seksuele ontwikkeling. Er wordt gewerkt aan kennis maar ook aan de houding en vaardigheden van leerlingen ten aanzien van relaties en seksualiteit.
  • In klas 4 worden workshops verzorgd door de stichting Sexmatters. In de workshop ‘Consent’ gaat het over verbale en non-verbale communicatie, onderling vertrouwen en respect hebben voor de grenzen van een ander.  Bij de workshop ‘Sex Positiveness’ ligt de focus ligt op de positieve kanten van seks en diversiteit van lichamen. Leerlingen zullen ervaren dat het leuk en belangrijk is om openlijk over seks en het lichaam te praten.
  • Een actieve GSA organiseert activiteiten als ‘Paarse Vrijdag’ en ‘Heel Novum Bakt’ om aandacht te vragen voor seksuele- en genderdiversiteit.
  • We hebben op school een genderneutraal toilet: een WC voor iedereen aangegeven met een mooi logo.
  • Rainbow boekenkast: in lokaal 120 staat een boekenkast met jeugdliteratuur met thema’s als ‘coming of age’, seksuele- en genderdiversiteit.
  • Condooms: op school zijn condooms beschikbaar die leerlingen kunnen pakken.
  • In de biologielessen wordt naast de biologische aspecten van seksualiteit ook aandacht gegeven aan relationele vorming.